Aug 12, 2011

Versi hujan

Assalamualaikum.

Aku dapat buat 3 versi hujan.

Soalan:
Antara 3 yang berikut, yang manakah pilihan hati anda yang paling benar?

Jawapan:
A. I sahaja
B. I dan II sahaja
C. I dan III sahaja
D. Semua dibawah

I - Hujan Dunia

II - Hujan Korea

III - Hujan Malaysia

Buat masa sekarang, jawapan aku A.

No comments: